• YTP:n organisaatio

Toimialat

YTP kokoaa ympäristöhuollon koko arvoketjun logistiikasta ja prosesseista hyödyntämiseen sekä välineistä ja tekniikasta palveluihin ja asiantuntemukseen saman sateenvarjon alle vahvistamaan alan toimintaedellytyksiä.

Liiton toimialat ovat seuraavat (tarkemmin alla):
- Jätteiden ja sivuvirtojen käsittely ja hyödyntäminen
- Purkupalvelut ja pilaantuneiden maiden käsittely
- Ympäristöhuollon palvelut ja logistiikka
- Ympäristöhuollon teknologia
- Ympäristöalan konsultointi

Jätteiden ja sivuvirtojen käsittely ja hyödyntäminen

Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämiseksi  jäsenyrityksillämme on laitosmaista toimintaa, jolla varmistetaan materiaalien tehokas käyttö joko aineena tai toissijaisesti energiana. Perinteisten yhdyskuntajätteiden lisäksi hyötykäytettäviä sivutuotteita ja jätteitä ovat esimerkiksi tuhkat, kuonat, lietteet ja sakat, purkujätteet, metallit, betonit ja tiilet, erilaiset hiekkamateriaalit sekä muut teollisuuden prosessijätteet. Biopohjaisten jätemateriaalien käsittely on kasvavassa roolissa.

Purkupalvelut ja pilaantuneiden maiden käsittely

Purkupalveluihin kuuluvat rakennusten purkamista ja saneerausta sekä asbestipurkutöitä tekevät yritykset. Rakennus- ja purkujätteistä tulisi kierrättää 70 % vuoteen 2020 mennessä, joten yhteistyö muiden toimialojen kanssa on tarpeellista. Pilaantuneiden maiden käsittelyä tekevät yritykset vastaavat kunnostuksen suunnittelusta, kunnostusmenetelmän valinnasta sekä varsinaisesta puhdistamisen toteutuksesta.

Ympäristöhuollon palvelut ja logistiikka

Toimialan yritykset vastaavat satojen tuhansien yritysten ja kotitalouksien jäte- ja viemärihuollosta. Yrityksille palveluketju sisältää  kuljetuksen lisäksi ympäristöhuollon kartoituksen, keräysvälineiden valinnan, lajitteluohjeistukset, henkilökunnan koulutuksen, kierrätysasteen parantamisen  sekä asiakasraportoinnin. Viemärihuolto, eli viemäreiden, kaivojen ja erottimien tyhjennykset ja huollot, sekä erikoiskalustolla tehtävät huuhtelut, avaukset, sulatukset ja kuvaukset ovat osa palvelua.

Ympäristöhuollon teknologia

Toimialan yritykset kehittävät, suunnittelevat, valmistavat, maahantuovat tai myyvät ja vuokraavat paitsi keräysvälineitä, myös putkisiirtojärjestelmiä sekä lajittelulaitteistoja ja -linjoja. Perinteisiä keräysvälineitä ovat vaihtolavat, kontit, syväsäiliöt, puristimet ja paalaimet sekä keräysastiat, joiden käyttöä voidaan tukea älytekniikalla. Automaatio- ja käsittelyjärjestelmät sekä robotiikan käyttö kierrätysprosesseissa eri materiaalien tunnistamiseksi ovat kasvavassa roolissa, kun haetaan ratkaisuja yhdyskunta- sekä rakennus- ja purkujätteen kierrätysasteen parantamiseksi.

Ympäristöalan konsultointi

Ympäristöalan konsultointiyritykset tarjoavat asiantuntijapalveluita tilaajan tarpeiden mukaan. Ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen sisältää esimerkiksi järjestelmien laadintaa, riskien arviointia tai ympäristöpäällikköpalvelua. Konsulttiyritys voi myös hoitaa ympäristölupaprosessin, seuranta- ja tarkkailusuunnitelmat, pelastussuunnitelmat, teollisuuden jätevedenkäsittelyn ratkaisut, ympäristövaikutusten arvioinnin tai muita säädösvaatimuksista tulevia velvoitteita. 

Jaa tämä sivu