• YTP:n jäsenyys kannattaa!

Lainsäädäntö

YTP:n keskeisiin tehtäviin kuuluu jäsentemme toimintaympäristöön vaikuttavan lainsäädännön seuranta ja siihen vaikuttaminen.

Vaikutamme lainsäädäntöön

Toimialaamme vaikuttavat keskeisesti ympäristö- ja jätelainsäädäntö. 

Osallistumme EK:n liittoyhteisössä ympäristöluvittamisen sujuvoittamisen edistämiseen.

Seuraamme jätelainsäädännön kokonaisuutta ja tavoittelemme selkeää ja tarkkarajaista, ympäristöstä huolehtivaa ja markkinalähtöistä jätelainsäädäntöä. Pidämme yllä ajantasaisen lainsäädännön tietopankkia jäseniämme varten Extranet-palvelussamme

Pidämme jäsenet ajantasalla myös muun vaikuttavan lainsäädännön, kuten kilpailulainsäädännön ja hankintalainsäädännön, osalta.

Annamme tulkintoja ja ohjeistuksia lainsäädännön soveltamisesta

Jätelainsäädännön kokonaisuudistuksessa etenkin jätelakiin jäi useita tulkinnanvaraisia kohtia.

Pidämme jäsenistön ajantasalla esimerkiksi ympäristöministeriön ja viranomaisten antamista tulkinnoista.

Laadimme omia tulkintoja ja ohjeitamme säännöksistä, jotka jäsenemme kokevat epäselviksi. Seuraamme myös muiden tahojen antamia tulkintoja ja ohjeistuksia.

Seuraamme alaan liittyviä oikeuspäätöksiä

Lain tulkintaan haetaan selvyyttä tuomioistuimissa. Jäte- ja ympäristöalan lakia tulkitaan etenkin hallinto-oikeuksissa ja markkinaoikeudessa.

Seuraamme eri oikeusasteiden antamia päätöksiä toimialan keskeisistä kysymyksistä.

Myös kilpailu- ja kuluttajaviranomainen voi antaa päätöksiä jäte- ja ympäristöalaan liittyen.

Jaa tämä sivu