• YTP:n jäsenyys kannattaa!

Alan kustannuskehitystä seurataan kustannusindekseillä

Kustannusindekseillä mitataan ammattimaisen liikenteen kustannustekijöiden hintamuutoksia. Indeksit kuvaavat esimerkiksi kuorma-autoliikenteen, pakkaavan jäteauton, vaihtolava-auton sekä loka-auton keskimääräistä kustannuskehitystä. Seurattavia kustannustekijöitä ovat esimerkiksi palkat, polttoaineet, korjaukset ja huollot, renkaat, pääoman poistot, korkokustannukset, vakuutukset, liikennöimismaksut ja hallinto.

Jätteenkuljetuksen kustannusindeksi

Tilastokeskus laatii YTP:n toimeksiannosta jätteenkuljetuksen kustannusindeksin erikseen pakkaavalle jäteautolle, vaihtolava-autolle sekä loka-autolle.

YTP:n jätteenkuljetuksen kustannusindeksi on jäsenyrityksille maksuton palvelu. 

Lisätietoja: YTP

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Tilastokeskus on laatinut yleisenä tilastona kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiä, mutta vuoden 2015 alusta tiedot ovat muuttuneet maksullisiksi.

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010-2014
50 kt, päivitetty 7.5.2015

Lisätietoja: Tilastokeskus

Jaa tämä sivu