• YTP:n jäsenyys kannattaa!

Alan kustannuskehitystä seurataan kustannusindekseillä

Kustannusindekseillä mitataan ammattimaisen liikenteen kustannustekijöiden hintamuutoksia. Jätteenkuljetuksen kustannusindeksi kuvaa pakkaavan jäteauton, vaihtolava-auton sekä loka-auton keskimääräistä kustannuskehitystä. Seurattavia kustannustekijöitä ovat esimerkiksi palkat, polttoaineet, korjaukset ja huollot, renkaat, pääoman poistot, korkokustannukset, vakuutukset, liikennöimismaksut ja hallinto.

Jätteenkuljetuksen kustannusindeksi


Tilastokeskus laatii YTP:n toimeksiannosta jätteenkuljetuksen kustannusindeksin erikseen pakkaavalle jäteautolle, vaihtolava-autolle sekä loka-autolle. Indeksin painorakenne on uudistettu vastaamaan vuoden 2015 tasoa. Indeksit ilmestyvät neljännesvuosittain ja uusimmat indeksit löytyvät YTP:n jäsenille tarkoitetusta extranetistä.

YTP:n jätteenkuljetuksen kustannusindeksi on jäsenyrityksille maksuton palvelu. Muut voivat tilata indeksin Tilastokeskuksen sivulta

Lisätietoja: YTP

Jaa tämä sivu