• Ajankohtaista YTP:ssä

Euroopassa päästiin yhteisymmärrykseen jätedirektiivien muuttamisesta

Sirpa Komulainen (sirpa.komulainen a ytpliitto.fi), 22.12.2017

Euroopan komissio, neuvosto ja parlamentti pääsivät sopuun jätedirektiivien muuttamisesta maanantaina 18.12.2017. Muutostyö kesti kaikkiaan kaksi vuotta.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry näkee, että jätedirektiiveihin tehdyt muutokset ovat myönteisiä. Uudistetut jätedirektiivit asettavat aikaisempaa tiukemmat kierrätystavoitteet yhdyskunta- ja pakkausjätteille. Jätedirektiiviin tehdyt muutokset myös jämäköittävät EU-lainsäädännön toteutusta kansallisella tasolla. YTP uskoo vahvasti siihen, että uudistetut jätedirektiivit omalta osaltaan vauhdittavat siirtymistä kohti kiertotaloutta ja rohkaisevat yrityksiä investoimaan kiertotalouden mukaisiin ratkaisuihin Euroopassa. 

Erityisen mieluisia muutoksia YTP:lle ovat kunnianhimoisemmat kierrätystavoitteet, läpinäkyvämmät ja yhteneväisemmät kierrätystavoitteiden laskentasäännöt sekä tiukemmat jätteiden erilliskeräysvaatimukset. 

Lopullisia ja hyväksyttyjä neuvotteluasiakirjoja ei ole vielä julkaistu, mutta alla on alustava yhteenveto eräistä keskeisistä muutoksista:

- yhdyskuntajätteen kierrätysaste jäsenmaissa on 55 % vuonna 2025; 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035

- muovi-, lasi-, metalli-, puu- sekä paperi- ja kartonkipakkausten kierrätystavoitteita nostetaan selvästi nykyisestä

- komissio selvittää lisäksi muiden jätevirtojen kierrätystavoitteiden asettamista vuoteen 2024 mennessä

- ruokahävikin vähentäminen 50 % vuoteen 2030 mennessä

- jäsenmaiden on järjestettävä erilliskeräys lasi,- metalli-, paperi-, muovi- ja biojätteille. Tekstiilijätteiden erilliskeräys oltava vuoteen 2025 mennessä. Jatkossa erilliskeräysvelvoitteesta poikkeaminen on vaikeampaa kuin aikaisemmin. 

- pakollinen tuottajavastuu pakkauksille vuodesta 2025 alkaen

- tuottajavastuun vähimmäisvaatimuksissa edellytetään tuottajan täyttä kustannusvastuuta, mutta siitä voidaan poiketa nykyisten kansallisten tuottajavastuujärjestelmien osalta edellyttäen, että tuottaja vastaa yli puolesta jätehuoltokustannuksista; uusille järjestelmille tuottajan kustannusvastuuosuus on 80 %.

- kaatopaikoille saa sijoittaa EU:ssa enintään 10 % yhdyskuntajätteen määrästä vuonna 2035. 

Direktiivit vaativat useita muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Seuraavaksi on vuorossa kansallinen täytäntöönpano, joka on äärimmäisen tärkeä vaihe muutosprosessissa. Kansallinen täytäntöönpano tulee varmasti pitämään YTP:n ja muut sidosryhmät kiireisinä seuraavat vuodet.

Lisätiedot: anna.virolainen(a)ytpliitto.fi

Jaa tämä sivu

Takaisin