• Ajankohtaista YTP:ssä

Uutisarkisto 2017

Julkaisemme verkkopalvelussamme ympäristöalan uutisia ja tiedotamme alan ajankohtaisista tapahtumista. Uutisaiheista ja tulevista tapahtumista voit lähettää meille vinkkiä osoitteeseen ytpliitto@ytpliitto.fi

Vuosi 2017 oli tärkeä suomalaisille ympäristöyrityksille

Vuosi 2017 oli tärkeä suomalaisille ympäristöyrityksille

Vuonna 2017 valmisteltiin useita lainsäädäntömuutoksia sekä kansallisella että EU-tasolla. Vuonna 2018 pyritään saattamaan loppuun jo aloitetut kehityshankkeet sekä käynnistämään useiden EU-säännösten kansallinen täytäntöönpano.

Esitys uudeksi jätelaiksi jää puolitiehen

Esitys uudeksi jätelaiksi jää puolitiehen

Hallituksen antama esitys uudeksi jätelaiksi vie jätehuollon pelisääntöjä oikeaan suuntaan, vaikka uudistus jää puolitiehen. Se rajaa kuntien vastuuta jätehuollossa pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Merkittävät osat uudistuksesta, kuten jätteiden ja sivuvirtojen markkinapaikan luominen ja jätehuollon kirjanpitovaatimusten täsmentäminen, jäävät seuraavaan vasta valmisteilla olevaan vaiheeseen.

Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisen jätesuunnitelman vuosille 2017-2023

Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisen jätesuunnitelman vuosille 2017-2023

YTP on tyytyväinen uuteen valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan. Valmistelun yhteydessä on kuunneltu yritysten toiveita ja tarpeita. Jätesuunnitelma on myös yhteneväinen uunituoreiden jätedirektiivien kanssa, mikä tukee jätedirektiivien kansallista täytäntöönpanoa. YTP uskoo, että jätesuunnitelma luo hyvän pohjan Suomelle tavoitella kiertotalouden kärkisijaa vuoteen 2025 mennessä, kuten on linjattu Kansallisessa kiertotaloustiekartassa.

Euroopassa päästiin yhteisymmärrykseen jätedirektiivien muuttamisesta

Euroopassa päästiin yhteisymmärrykseen jätedirektiivien muuttamisesta

Euroopan komissio, neuvosto ja parlamentti pääsivät sopuun jätedirektiivien muuttamisesta maanantaina 18.12.2017. Muutostyö kesti kaikkiaan kaksi vuotta.

YTP järjestää 13 muun toimijan kanssa valtakunnallista kiertotalouskampanjaa: Kinkkutempun kautta kuluttajat voivat lahjoittaa paistinrasvat hyväntekeväisyyteen 150 keräyspisteessä ympäri Suomea!

YTP järjestää 13 muun toimijan kanssa valtakunnallista kiertotalouskampanjaa: Kinkkutempun kautta kuluttajat voivat lahjoittaa paistinrasvat hyväntekeväisyyteen 150 keräyspisteessä ympäri Suomea!

Keskiviikkona 20. joulukuuta käynnistyvä kinkun paistinrasvojen keräys toteutetaan nyt suurempana kuin koskaan. Kotitalouksilla on aikaa lahjoittaa paistinrasvansa keräykseen 4.1. asti. Lahjoitetuista kinkkurasvoista tehdään liikenteen päästöjä vähentävää uusiutuvaa dieseliä, jonka tuotoilla tuetaan vähävaraisten lapsiperheiden joulua.

Eini Lemmelä YTP:n projektiasiantuntijaksi

Eini Lemmelä YTP:n projektiasiantuntijaksi

Otto Lehtipuu aloittaa Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n toimitusjohtajana 18.12.2017

Otto Lehtipuu aloittaa Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n toimitusjohtajana 18.12.2017

BREF-työssä tärkein edessä

BREF-työssä tärkein edessä

Jätteiden käsittelyn BREF-työssä on tärkein vaihe jäljellä: kohti kansallista täytäntöönpanoa.

Hans Andersson on nyt Veolia

Hans Andersson on nyt Veolia

YTP:n jäsenyrityksen Hans Andersson Recycling Oy:n nimi on muuttunut!

Vuonna 2117 Suomi on kilpailukykyinen järkevässä materiaalitaloudessa

Vuonna 2117 Suomi on kilpailukykyinen järkevässä materiaalitaloudessa

Ensin tuli biotalous, sitten kiertotalous, sitten biotalous- ja kiertotalous yhdistettiin, ja lopulta hoksattiin tuoda yhteen biotalous, kiertotalous, energia- ja ilmastoasiat. Näin syntyi järkevä materiaalitalous, joka nojaa luonnon kiertokulun periaatteisiin ja on tasapainossa maapallon kanssa.

Kiertotalouden Toimenpideohjelma vauhdittamaan hallitusohjelman kirjauksia

Kiertotalouden Toimenpideohjelma vauhdittamaan hallitusohjelman kirjauksia

Ympäristö-, työ- ja elinkeino- ,maa- ja metsätalousministeriöt yhdessä Sitran kanssa ovat valmistelleet kiertotalouden toimenpideohjelman, jonka avulla pyritään saamaan nykyisen hallitusohjelman kierto- ja biotaloutta sekä puhtaita ratkaisuja koskevat kirjaukset menestyksekkäästi maaliin ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja. Ohjelma on jatkoa Suomen kiertotalouden tiekartalle vuodelta 2016. Toimenpideohjelmassa on monipuolinen kattaus toimenpiteitä kierrätyksen lisäämiseksi ja laajemmin jakamistalouden edistämiseksi.

Jätelakiehdotus ei ole viemässä Suomea kiertotalouden kärkimaaksi

Jätelakiehdotus ei ole viemässä Suomea kiertotalouden kärkimaaksi

Jätelakiehdotukseen jatkovalmistelun yhteydessä tehdyistä muutoksista keskusteltiin ympäristöministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa. Elinkeinoelämää edustavien järjestöjen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittivät huolensa ehdotukseen tehdyistä muutoksista. Markkinoiden toimivuus on jäänyt esityksessä huomioimatta, vaikka juuri sillä luodaan edellytykset kiertotaloutta edistäville investoinneille.

21.11.2017 Ygoforum-seminaarin ""Suojarakenteet pohjaveden suojelussa & Kiertotalous viherrakentamisessa" luentomateriaalit

21.11.2017 Ygoforum-seminaarin ""Suojarakenteet pohjaveden suojelussa & Kiertotalous viherrakentamisessa" luentomateriaalit

YTP:n ja Ygoforumin yhteistyössä järjestetyn seminaarin materiaalit löytyvät Ygoforumin nettisivuilta. Käy tutustumassa!

Jätealan kilpailuongelmien ei voi antaa jatkua – ehdotettu 12 vuoden siirtymäaika on kohtuuton

Jätealan kilpailuongelmien ei voi antaa jatkua – ehdotettu 12 vuoden siirtymäaika on kohtuuton

Uudistuvan jätelain pyrkimykset kilpailun esteiden purkamiseen ovat valitettavasti epäonnistumassa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP tuomitsevat tällä viikolla annetun esitysluonnoksen täysin poikkeukselliset ja kohtuuttomat siirtymäajat vahingollisina tasavertaiselle kilpailulle toimialalla, jossa jo ennestään on huomattavia kilpailuneutraliteettiongelmia yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välillä.

Kinkkutemppu tulee taas - tavoitteena kierrättää 100 000 kotitalouden kinkun paistinrasvat uusiutuvaksi polttoaineeksi

Kinkkutemppu tulee taas - tavoitteena kierrättää 100 000 kotitalouden kinkun paistinrasvat uusiutuvaksi polttoaineeksi

Huikean suosion saavuttanut Kinkkutemppu palaa piristämään suomalaisten joulunviettoa, ja tänä vuonna kampanja laajenee koko Suomeen. Tavoitteena on kerätä ja kierrättää 100 000 kotitalouden kinkun paistinrasvat, joista valmistetaan uusiutuvaa dieseliä. Kinkkutempun tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Kinkkutemppuun osallistuminen on tänä vuonna helppoa, sillä keräyspaikkoja on noin 150 ympäri Suomea. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuisella tempauksella havainnollistetaan kiertotalouden mahdollisuuksia ja säästetään sekä viemäriputkistoa että ympäristöä.

Tarvitaan kuskeja ja kimppakyytejä, mutta ennen kaikkea rohkeutta

Tarvitaan kuskeja ja kimppakyytejä, mutta ennen kaikkea rohkeutta

YTP haluaa rohkaista toimijoita olemaan osa muutosta, asettumaan kuskin paikalle! Jätteiden kierrätys tulee lisääntymään kaikkialla maailmassa paitsi raaka-aineiden kallistumisen myös poliittisen ohjauksen myötä. Kiertotalous muuttaa perinteisiä toimintatapoja. Jätehuollossa koko arvoketjua tulee kehittää – jätteestä tulee jalostaa uusioaineksia, joista edelleen valmistetaan tuotteita.

Umacon Oy valittiin Boliden Harjavalta Oy:n vuoden 2017 huippukumppaniksi

Umacon Oy valittiin Boliden Harjavalta Oy:n vuoden 2017 huippukumppaniksi

21.11.2017 Ygoforum-seminaari "Suojarakenteet pohjaveden suojelussa & Kiertotalous viherrakentamisessa"

21.11.2017 Ygoforum-seminaari "Suojarakenteet pohjaveden suojelussa & Kiertotalous viherrakentamisessa"

YTP järjestää yhteistyössä Ygoforumin kanssa seminaarin tiistaina 21.11.2017 klo 9-15.45 Syken auditoriossa Helsingissä.

Kiertotalouden työperäiset altistumisriskit -opas

Kiertotalouden työperäiset altistumisriskit -opas

Kiertotalous on lisääntymässä ja alalle odotetaan syntyvän runsaasti uusia työpaikkoja. Alan kasvaessa on huomioitava, että kiertotalouden työmenetelmiin voi liittyä turvallisuuden riskitekijöitä. Kierrätettävien materiaalien turvallisilla keräys- ja käsittelytavoilla huolehditaan kiertotalouden työntekijöiden terveydestä. Tätä tarkoitusta varten on julkaistu "Kiertotalouden työperäiset altistumisriskit" -opas.

Jätehuolto kiertotaloudessa 2030

Jätehuolto kiertotaloudessa 2030

Kiertotalous luo kuluttajille, yrityksille ja yhteiskunnille kestävää toimeentuloa ja uusia mahdollisuuksia. Materiaalien kierron tehokkuus ja materiaalien turvallisuus ovat kiertotaloudessa suuressa roolissa. Suomalaiset ympäristöyritykset haluavat olla mukana tekemässä Suomesta kiertotalouden edelläkävijämaata.

Otto Lehtipuu Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n toimitusjohtajaksi

Otto Lehtipuu Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n toimitusjohtajaksi

Kiertotalous vaatii yhteistä tahtotilaa ja rohkeutta – muutamia erimerkkejä ympäristöteollisuudesta

Kiertotalous vaatii yhteistä tahtotilaa ja rohkeutta – muutamia erimerkkejä ympäristöteollisuudesta

Ympäristöyritykset haluavat olla mukana tekemässä Suomesta kiertotalouden edelläkävijämaata. Kiertotalous on yksi keskeinen ratkaisu ilmasto-ongelmaan ja luonnonvarojen niukkuuteen. Kiertotalous muuttaa yritysten toimintatapoja ja ansaintamalleja, jolloin se voi olla joko uhka tai mahdollisuus yrityksille ja organisaatioille.

Riikka Kinnunen Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n vt. toimitusjohtajaksi

Riikka Kinnunen Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n vt. toimitusjohtajaksi

Muovipakkausjätteiden kiinteistökohtaista keräystä testattiin Mikkelissä

Muovipakkausjätteiden kiinteistökohtaista keräystä testattiin Mikkelissä

Tämän hetken yksi tärkeimmistä lajittelutrendeistä on pakkausjätteet ja niistä nimenomaan muovipakkausjäte. Muovinkierrätykseen liittyen tehtiin YTP:n jäsenen RL-Huolinta Oy:n tilaamana opinnäytetyö, jossa selvitettiin muovipakkausten lajittelun onnistumista ja kannattavuutta omakotitaloasukkailla sekä heidän halukkuutta lajitella muovipakkausjätettä. Opinnäytetyön toteuttaja oli Joanna Hämäläinen.

YTP hakee toimitusjohtajaa

YTP hakee toimitusjohtajaa

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:hyn haetaan henkilöä, jolla on näkemystä ympäristötoimialasta sekä tahtoa ja halua toimialan aktiiviseen kehittämiseen. Aktiivisen verkostoissa tapahtuvan vaikuttamistyön lisäksi toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu edelläkävijänä seurata alan kehitysnäkymiä ja tiedottaa niistä jäsenistölle ja sidosryhmille.

Monipuolinen kattaus erilaisia kiertotalousesimerkkejä - käy tutustumassa!

Monipuolinen kattaus erilaisia kiertotalousesimerkkejä - käy tutustumassa!

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry on kerännyt jäsenyrityksiltään esimerkkejä kiertotalouden mukaisista tuotteista ja palveluista. Kiertotalousesimerkit on nyt julkaistu nettisivuillamme.

Tatu Rauhamäki uusiin tehtäviin

Tatu Rauhamäki uusiin tehtäviin

Vuonna 2017 tullaan määrittämään jätepolitiikan raamit kansallisella tasolla ja EU:ssa

Vuonna 2017 tullaan määrittämään jätepolitiikan raamit kansallisella tasolla ja EU:ssa

Euroopan neuvosto, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio tulevat vuoden 2017 aikana päättämään EU:n jätelainsäädännöstä pitkälle tulevaisuuteen. Kansallisella tasolla puolestaan viimeistellään Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2023 asti, jossa asetetaan valtionhallintoa sitovat tavoitteet. Politiikan ja lainsäädännön uudistushankkeet ovat tärkeitä suunnannäyttäjiä alalle, todelliset kiertotalousteot tapahtuvat kuitenkin jokapäiväisessä toiminnassa.

Uusia jäseniä YTP:hen

Uusia jäseniä YTP:hen

YTP:n jäseniksi ovat liittyneet Destaclean Oy, Graniittirakennus Kallio Oy ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiö.

Kiertotaloudessa on valtava potentiaali

Kiertotaloudessa on valtava potentiaali

Kirjoittaja: Elina Saarinen, Uusiouutiset Kuinka jätetoimialan täytyisi uudistua ja muuttua, jotta se vastaisi kiertotalouden tarpeisiin tulevaisuudessa? Millainen ympäristötoimiala on vuonna 2030?

YTP:n liittokokouspäivän seminaari ja oheisohjelmat kiinnostivat yleisöä

YTP:n liittokokouspäivän seminaari ja oheisohjelmat kiinnostivat yleisöä

YTP:n 26.4. järjestetyn liittokokouspäivän eri tapahtumissa oli mukana yhteensä 110 osallistujaa. Ohjelmassa oli varsinaisen liittokokouksen lisäksi lainsäädäntöjaoston fasilitoima työpaja, YTP:n hallituksen kokous, FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry:n vuosikokous, ympäristöalan näyttely, avoin seminaari sekä illalliset.

Delete vahvistaa edelleen asemaansa purkumarkkinoilla

Delete vahvistaa edelleen asemaansa purkumarkkinoilla

Delete osti Timanttiurakointi Hernesniemi Oy:n, Mäkelän Timanttiporaus Oy:n ja Ykköspurku Oy:n liiketoiminnan. Kauppojen myötä Delete vahvistaa asemaansa purkumarkkinalla, erityisesti Pirkanmaalla, jossa rakentamisen tulevaisuudennäkymät ovat kasvavat ja positiiviset.

Ekokem on nyt Fortum

Ekokem on nyt Fortum

Fortum ja Ekokem yhdistivät voimansa jo viime vuonna ja muodostivat merkittävän pohjoismaisen kiertotalousyhtiön. Huhtikuussa Ekokemin brändi vaihtui Fortumiksi, ja nyt myös yritystiedot ovat virallisesti muuttuneet.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n puheenjohtajaksi valittiin Risto Pohjanpalo

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n puheenjohtajaksi valittiin Risto Pohjanpalo

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry valitsi 26.4.2017 pidetyssä vuotuisessa liittokokouksessaan Helsingissä hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin Kuusakoski Oy:n yhteiskuntasuhteiden johtaja Risto Pohjanpalo. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta eli liittokokoukseen 2019 saakka.

Kutsu "Jätehuolto kiertotaloudessa vuonna 2030" -seminaariin 26.4.2017

Kutsu "Jätehuolto kiertotaloudessa vuonna 2030" -seminaariin 26.4.2017

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP järjestää seminaarin, jossa etsitään vastauksia siihen, mikä on jätehuollon rooli ja merkitys osana kiertotaloutta.

YTP:n ajatuksia ruokahävikistä ja siihen liittyvästä keskustelusta

YTP:n ajatuksia ruokahävikistä ja siihen liittyvästä keskustelusta

Keskustelu ruokahävikistä on käynyt vilkkaana viime aikoina. Kaikki osapuolet ovat yksimielisiä tavoitteesta vähentää ruokahävikkiä, mutta näkemykset keinoista tavoitteen saavuttamiseksi vaihtelevat. Yhteistyön lisääminen ja kokonaisuuden ymmärtäminen ovat avainasemassa, kun halutaan löytää toimivat ja kestävät keinot. Tarvitaan lisää tietoa ja ymmärrystä.

YM:n jätelakiehdotus vaarantaa tervettä kilpailua ja rikkoo hallitusohjelmaa

YM:n jätelakiehdotus vaarantaa tervettä kilpailua ja rikkoo hallitusohjelmaa

Ympäristöministeriön asettaman työryhmän ehdotus jätelain muuttamisesta julkaistaan tänään. Ehdotuksen mukaan jätelailla poikettaisiin uudesta hankintalaista antamalla huomattavasti laajempia etuoikeuksia jätealan kunnallisille toimijoille. Lisäksi työryhmä esittää, että hallitusohjelman kirjausta kuntien yksinoikeuksien rajaamisesta asumisessa syntyvään jätteeseen ei toteutettaisi sellaisenaan. Työryhmä oli hyvin erimielinen. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP jätti Suomen Yrittäjien ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa yhteisen eriävän mielipiteen työryhmän loppuraporttiin.

SUEZ on nyt Remeo

SUEZ on nyt Remeo

YTP:n jäsenyrityksen SUEZ Suomen nimi muuttui 6.2.2017 Remeo Oy:ksi. Nimenmuutoksen taustalla on omistajan vaihtuminen loppuvuodesta 2016.

EU:n ympäristökatsaus: Suomen haasteina vesistöjen hajakuormitus ja jätteenpolton vähentäminen

EU:n ympäristökatsaus: Suomen haasteina vesistöjen hajakuormitus ja jätteenpolton vähentäminen

Euroopan komissio on julkaissut ensimmäistä kertaa laajan selvityksen EU:n ympäristöpolitiikan toteutumisesta EU-maissa. Selvityksen mukaan Suomessa on parantamisen varaa vielä muun muassa jätteenpolton vähentämisessä ja vesistöjen suojelussa maatalouden hajakuormitukselta.

Jätehuolto kiertotaloudessa 2030-YTP:n seminaari

Jätehuolto kiertotaloudessa 2030-YTP:n seminaari

Minne menee jätehuolto? Tulevaisuus tuo mukanaan mahdollisuuksia ja uhkia. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry järjestää seminaarin 26.4. aiheesta "Jätehuolto kiertotaloudessa vuonna 2030".

Pk-yritykset tärkeitä kierrätyksen moottoreita

Pk-yritykset tärkeitä kierrätyksen moottoreita

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) teettämän yrityskyselyn mukaan reilu neljännes pk-työnantajayrityksistä on mukana cleantech-liiketoiminnassa. Viisi prosenttia yrityksistä kertoo saaneensa cleantechistä jo pääbisneksen.

Jouluinen kiertotalouskokeilu ylitti kaikki odotukset

Jouluinen kiertotalouskokeilu ylitti kaikki odotukset

Kinkkutempun nimellä kulkeneen kiertotalouskokeilun tavoitteena oli houkutella ihmisiä palauttamaan ylijääneet kinkun paistinrasvat ja valmistaa niistä uusiutuvaa dieseliä. Kinkkurasvoja palautettiin noin 12 000 kiloa ja ne ovat parhaillaan jalostusprosessissa. Kaikki dieselistä saatava myyntitulo lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.