• Ajankohtaista YTP:ssä

Komissiolta ehdotus päästökauppadirektiivin uudistamisesta

Riikka Kinnunen (riikka.kinnunen a ytpliitto.fi), 16.7.2015

Euroopan komissio esittää päästökaupan uudistamista seuraavalle päästökauppakaudelle. Direktiivin muutokset koskevat pääasiassa päästökaupan neljännen kauden (2021-2030) järjestelyitä. Suomessa päästökaupan piiriin kuuluu noin 600 energiantuotanto- ja teollisuuslaitosta.

Päästöoikeuksien kokonaismäärä tulee kiristymään vuodesta 2021 lähtien vuosittain 2,2 prosenttia nykyisen 1,74 prosentin sijaan. Näin määritelty päästöjen vähennystahti on edellytys sille, että EU pystyy saavuttamaan vuodelle 2030 asetetun vähintään 40 prosentin päästövähennystavoitteensa.

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on myös turvata hiilivuotoriskille alttiin teollisuuden kilpailukyky päästökaupan kiristyvistä tavoitteista huolimatta. Hiilivuoto tarkoittaa tilannetta, jossa kireä ilmastopolitiikka ajaa raskaan teollisuuden tuotannon löyhemmän ilmastopolitiikan maahan. Tarkoituksena on varmistaa, että hiilivuotosäännöt ja päästöoikeuksien ilmaisjako riittävissä määrin ottavat huomioon päästökauppajärjestelmän aiheuttamat kustannusvaikutukset. Komission ehdotuksen mukaan hiilivuodon riskille alttiit toimialat saisivat jatkossakin päästöoikeutensa ilmaiseksi. Hiilivuodon riskin arviointia on kuitenkin tarkoitus uudistaa siten, että ilmaisia päästöoikeuksia myönnettäisiin jatkossa entistä harvemmalle toimialalle täysimääräisesti.

Jaa tämä sivu

Takaisin