• Ajankohtaista YTP:ssä

Parlamentin raportoijat peräänkuuluttavat tiukempaa jätepolitiikkaa

Sirpa Komulainen (sirpa.komulainen a ytpliitto.fi), 12.5.2015

Parlamentin raportoijat esittivät komissiolle suuntaviivoja kiertotalouspaketin toisen kierroksen valmistelulle. Raportoijat vaativat komissiolta toimenpiteitä toisaalta jätepolitiikassa ja toisaalta laajemmin kiertotaloutta edistämään.

Komissio on luvannut palata vuoden 2015 kuluessa ”entistä paremman ja toteuttamiskelpoisemman” esityksen kanssa. Julkiset kuulemiset ajoittuvat kesään 2015.

Simona Bonafé ja muut raportoijat julkaisivat 4.5. kantansa kiertotalouspaketin kehittämisestä. 

Jätelainsäädäntöä koskien kannanotossa peräänkuulutetaan, että komissio

  • varmistaa EU:n olemassa olevan jätelainsäädännön noudattamisen kaikissa jäsenmaissa
  • kiristää sitovia tavoitteita kierrätykselle ja uudelleenkäytön valmistelulle yhdyskuntajätteille ja pakkausjätteille vuosille 2020, 2025 ja 2030 siten, että kierrätysaste lasketaan samalla tavoin kaikissa jäsenmaissa eikä käsittelyn rejekteja lasketa kierrätetyiksi
  • asettaa erilliskeräysvelvoitteen biojätteelle ja rakennus- ja purkujätteelle 2020 mennessä ja selvittää mahdollisuutta laajentaa erilliskeräysvelvoitetta tekstiileihin
  • rajoittaa energiahyödyntämisen vain kierrätyskelvottomaan jätteeseen ja kieltää kierrätettävän ja biohajoavan jätteen sijoittamisen kaatopaikalle
  • kieltää kaatopaikkojen ja jätteenpolton tukemisen yhteisön rahoilla

Linkki: Common Press Statement on the Circular Economy

Jaa tämä sivu

Takaisin