• Ajankohtaista YTP:ssä

Jätehuolto kiertotaloudessa 2030 - YTP seminaari ja ympäristöhuoltoalan näyttely 26.4.2017

Tälle sivulle on koottu Helsingin Messukeskuksessa pidetyn seminaarin luentomateriaalit ja linkit ympäristöhuoltoalan näyttelyssä mukana olevien yritysten nettisivuille.

Seminaarin avaus, Tatu Rauhamäki, toimitusjohtaja, YTP


OSIO I. JÄTE ON MATERIAALIA


Johdatus aiheeseen, Timo Mäkelä, vanhempi neuvonantaja, Sitra


Asiantuntijapuheenvuorot:


Lainsäätäjän ratkaisut, Jarmo Muurman, ympäristöneuvos, Ympäristöministeriö


End of Waste -säädökset, Jussi Kauppila, erikoistutkija, SYKE


Tekstiilit kiertoon, Juha-Matti Kykkänen, toimitusjohtaja, Tekstiilipankki Oy


Rakennusjätteiden kierrätys, Pekka Vuorinen, ympäristö- ja energiajohtaja, Rakennusteollisuus RT ry


OSIO 2. UUDEN MATERIAALIN MARKKINAT


Johdatus aiheeseen, Juha Kaskinen, johtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus


Asiantuntijapuheenvuorot:


Teknologiateollisuuden ratkaisut, Jouni Lind, asiantuntija, Teknologiateollisuus ry


Innovaatiot ja teknologia, Jyri Arponen, ohjelmapäällikkö, Tekes (luentomateriaalia ei saatavilla)


Kansainvälisen kasvun mahdollisuudet, Juhani Anhava, johtava asiantuntija, Gaia Consulting Oy


Venäjän ympäristövuosi 2017 ja mitä sen jälkeen, Taneli Dobrowolski, toimittaja, Suomalais-Venäläinen kauppakamari - SVKK ry


Ympäristöhuoltoalan näyttelyssä mukana olleet yritykset:

Oy Eur-Mark Ab

Flaaming Oy

Ficote Oy

Krogerus Oy

Lahden Rekkapaja Oy

Sähköinen jätteen siirtoasiakirja, Silvasti Software Oy ja Insinööritoimisto Gradientti Oy

Suomen ympäristöopisto SYKLI

WL-Done Oy


Jaa tämä sivu