• Ajankohtaista YTP:ssä

YTP:n antamat lausunnot vuonna 2018

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla olevasta luettelosta linkkeinä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty tälle sivulle, ota meihin yhteyttä.

Lausuntopyyntö standardiehdotuksesta prSFS5884:2017

13.1.2018

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Vaasan seudulla 14.2.2018

Vaasan seudun jätelautakunta

Lausunto kemikaalikohteiden suojaamista lainvastaiselta toiminnalta selvittäneen työryhmän raportista  16.2.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto ympäristöalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta   9.3.2018 Opetushallitus
Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen) 21.3.2018 Ympäristöministeriö
Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi (elohopea-asetuksen täytäntöönpano)  21.3.2018  Ympäristöministeriö

Mielipide lietteenkuljetusjärjestelmästä

 28.3.2018

Päijät-Hämeen jätelautakunta

Mielipide jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Savo-Pielisen jätelautakunnalle 

 30.4.2018 Savo-Pielisen jätelautakunta

Lausunto liikenneinfran puurakentamisohjelmaluonnoksesta

 4.5.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmä 

9.5.2018  Sydän-Suomen jätelautakunta 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 (hankeluettelo) muuttamiseksi (YM3/500/2018) 23.5.2018 Ympäristöministeriö 
Lausunto kiviaineshuollon kehittämistä koskevasta ympäristöministeriön raportista   1.6.2018 Ympäristöministeriö 
Lausunto lietteenkuljetuksesta  5.6.2018  Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 

Jaa tämä sivu