• Ajankohtaista YTP:ssä

YTP:n antamat lausunnot vuonna 2018

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla olevasta luettelosta linkkeinä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty tälle sivulle, ota meihin yhteyttä.

Lausuntopyyntö standardiehdotuksesta prSFS5884:2017

13.1.2018

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Vaasan seudulla 14.2.2018

Vaasan seudun jätelautakunta

Lausunto kemikaalikohteiden suojaamista lainvastaiselta toiminnalta selvittäneen työryhmän raportista  16.2.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto ympäristöalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta   9.3.2018 Opetushallitus
Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen) 21.3.2018 Ympäristöministeriö
Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi (elohopea-asetuksen täytäntöönpano)  21.3.2018  Ympäristöministeriö

Mielipide lietteenkuljetusjärjestelmästä

 28.3.2018

Päijät-Hämeen jätelautakunta

Mielipide jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Savo-Pielisen jätelautakunnalle 

 30.4.2018 Savo-Pielisen jätelautakunta

Lausunto liikenneinfran puurakentamisohjelmaluonnoksesta

 4.5.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmä 

9.5.2018  Sydän-Suomen jätelautakunta 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 (hankeluettelo) muuttamiseksi (YM3/500/2018) 23.5.2018 Ympäristöministeriö 
Lausunto kiviaineshuollon kehittämistä koskevasta ympäristöhuollon raportista  1.6.2018 Ympäristöministeriö 
Lausunto lietteenkuljetuksesta  5.6.2018  Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 
Mielipide sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksesta Vestia Oy:n toimialueella   29.6.2018 Jokilaaksojen jätelautakunta 
Lausunto luonnoksesta laiksi päästökauppalain muuttamisesta  3.7.2018 Työ- ja elinkeinoministeriö 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta  14.8.2018 Ympäristöministeriö 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely)  14.8.2018 Ympäristöministeriö 
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi betoniasemista  15.8.2018 Ympäristöministeriö 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta  24.8.2018 Ympäristöministeriö 

MARA asetuksen soveltamisohje, 1. kierroksen arviointi

31.8.2018  Ympäristöministeriö 
 Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi - päivitetty opasluonnos 28.9.2018 Ympäristöministeriö 
Lausunto ehdotuksesta HYS:n uusiksi jätehuoltomääräyksiksi  26.10.2018  HSY

Jaa tämä sivu