• Ajankohtaista YTP:ssä

YTP:n antamat lausunnot vuonna 2017

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla olevasta luettelosta linkkeinä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty tälle sivulle, ota meihin yhteyttä.

Mielipide Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräyksistä 9.1.2017  Päijät-Hämeen jätelautakunta 
Mielipide Vaasan seudun jätelautakunnan alueen jätemaksujen vahvistamisesta, jätehuoltomääräyksien päivittämisestä sekä palvelutason vahvistamisesta  13.1.2017  Vaasan seudun jätelautakunta 
 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta  17.1.2017 Ympäristöministeriö 

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

20.1.2017  Ympäristöministeriö 
Lausunto luonnoksesta jätehuoltomääräyksiksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien alueella  31.1.2017  Forssan kaupungin jätelautakunta 
Kirjallinen lausunto hallituksen esitykseen laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 259/2016 vp) 28.2.2017  Eduskunnan ympäristövaliokunta 
Lausunto kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta  8.3.2017  Jyväskylän seudun jätelautakunta 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta   28.3.2017 Ympäristöministeriö 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi jatelain ja ympäristösuojelulain muuttamisesta  27.3.2017 Ympäristöministeriö 
Lausunto kansallisesta vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman väliarvioinnista ja tarkastuksesta (YM026:00/2016) 30.3.2017  Ympäristöministeriö 
Mielipide jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelusta  31.3.2017  Oulun yhdyskuntalautakunta 
Lausunto Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä  12.4.2017 Jyväskylän seudun jätelautakunta
 Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 28.4.2017  Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 
 Mielipide Uudenkaupungin jätehuoltomääräyksistä  3.5.2017 Uudenkaupungin tekninen lautakunta 
Mielipide ehdotuksesta Kiteen kaupungin yleisiksi jätehuoltomääräyksiksi   4.5.2017 Kiteen tekninen lautakunta 

Mielipide Kolarin kunnan jätehuoltomääräysten uudistamisesta. Viite: Jätehuoltomääräykset 2017 

8.5.2017  Kolarin tekninen lautakunta 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta  14.8.2017  Ympäristöministeriö
Lausunto Kierrätyksestä kiertotalouteen-Valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2023   21.8.2017 Ympäristöministeriö 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta  17.10.2017 Ympäristöministeriö 
Kommentti luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta  24.11.2017  Ympäristöministeriö
Lausunto kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä valtioneuvoston asetuksesta   27.11.2017 Työ- ja elinkeinoministeriö 
Kirjallinen lausunto valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 1.12.2017 Eduskunnan ympäristövaliokunta 

Jaa tämä sivu