• Ajankohtaista YTP:ssä

YTP:n antamat lausunnot vuonna 2015

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla olevasta luettelosta linkkeinä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty tälle sivulle, ota meihin yhteyttä.

Lausunto ehdotuksesta asumisessa syntyviä lietteitä koskeviksi jätehuoltomääräyksiksi  7.1.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Lausunto Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätepoliittisesta ohjelmasta 16.1.2015 Jätelautakunta 
Mielipide Päijät-Hämeen jätelautakunnan ehdotuksesta alueen jätehuoltomääräyksiksi 31.1.2015  Päijät-Hämeen jätelautakunta 
Muistutus ehdotuksesta Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksiksi 7.2.2015 Mikkelin rakennuslautakunta
Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 9.2.2015 Hämeenlinnan kaupunki, yhteinen jätelautakunta
Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
20.2.2015 Ympäristöministeriö
Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 13.3.2015  Forssan kaupungin jätelautakunta
Lausunto jätehuoltomääräyksistä 13.4.2015 Nurmijärven kunta
Lausunto Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisistä jätehuoltomääräyksistä 15.4.2015 Forssan kaupungin jätelautakunta 
Lausunto Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -raportista 28.4.2015 Ympäristöministeriö
Lausunto ehdotuksesta Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen toimialueella noudatettaviksi jätehuoltomääräyksiksi 11.5.2015 Jämsän Jätehuolto liikelaitos
Lausunto säännösehdotuksista liittyen jätteenpolton sääntelyn soveltamiseen jätteen kaasutuslaitokseen ja siinä tuotetun puhdistetun kaasun polttamiseen 18.5.2015 Ympäristöministeriö
Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä  3.7.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö 
Lausunto yleisten jätehuoltomääräysten muuttamisesta Lakeuden jätelautakunnan toimialueella   6.7.2015 Lakeuden jätelautakunta 
Kommentti Suomi-maaraporttiluonnoksesta komission selvitykseen rakennusjätteiden lainsäädännöstä, määristä ja käsittelystä 30.7.2015  Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä   5.8.2015 Rauman kaupunki, tekninen virasto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jäteverolain 5 §:n muuttamisesta 24.8.2015  Valtiovarainministeriö 
Lausunto luonnoksesta kansalliseksi pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaksi 14.8.2015  Ympäristöministeriö 
Mielipide sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä  20.8.2015  Joensuun alueellinen jätelautakunta 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta  28.8.2015   Ympäristöministeriö 
Lausunto Eviran ohjeluonnoksesta "Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö, käsittely ja hävitys" 15.9.2015  Elintarviketurvallisuusvirasto 
Lausunto "Jätteiden vaaraominaisuuksien arviointi" -opasluonnoksesta 15.9.2015 Ympäristöministeriö 
Mielipide kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta  8.10.2015  Savo-Pielisen jätelautakunta 
Lausunto Jokilaaksojen jätelautakunnan ehdotuksesta alueen jätehuoltomääräyksiksi 15.10.2015  Jokilaaksojen jätelautakunta
Mielipide luonnoksesta jätehuoltomääräyksiksi  16.10.2015  Joensuun alueellinen jätelautakunta 
Mielipide luonnoksesta jätehuoltomääräyksiksi  23.10.2015  Ylä-Savon jätehuoltolautakunta 
Lausunto sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä 7629/14.06.00/2015 13.11.2015  Kymen jätelautakunta 
 Lausunto luonnoksesta ympäristövalvonnan ohjeeksi 13.11.2015  Ympäristöministeriö 
 Lausunto luonnoksesta Mikkelin kaupungin jätetaksaksi 2016 16.11.2015  Mikkelin kaupungin rakennuslautakunta
Mielipide luonnoksesta jätehuoltomääräyksiksi, Diaarinumero: JLTK/892/2015  16.11.2015 Porin seudun jätelautakunta 
Mielipide jätehuoltomääräysten luonnoksesta  21.12.2015  Perämeren jätelautakunta 
Jaa tämä sivu