• Ajankohtaista YTP:ssä

YTP:n antamat lausunnot vuonna 2014

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä

Lausunto luonnoksista hallituksen esityksiksi laiksi jätelain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetukseksi ser-romusta 9.1.2014  Ympäristöministeriö 
Romualan käännettyä verovelvollisuutta koskeva selvitys 20.1.2014 Valtiovarainministeriö 
Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi paristoista ja akuista 30.1.2014  Ympäristöministeriö 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja jäteverolain muuttamisesta sekä vanhan valmisteverotuslain 66 ja 67 §:n kumoamisesta. 7.2.2014  Valtiovarainministeriö 
Hallituksen esitys ilmastolaiksi 11.3.2014 Ympäristöministeriö 
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelusta 21.3.2014  Ympäristöministeriö 
Kommentit opasluonnoksesta "Maa-ainesten hyödyntäminen -opas kaivettujen maa-ainesten luokittelusta jätteeksi ja hyödyntämiskelpoisuuden arvioinnista" 17.4.2014  Ympäristöministeriö 
Kommentit Euroopan komission esitykseen jäteluetteloksi 18.4.2014 Ympäristöministeriö 
Hallituksen esitys (HE 31/2014 vp) eduskunnalle romualan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskeviksi säännöksiksi 2.5.2014 Eduskunta 
Hallituksen esitys (HE 30/2014 vp) eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta 2.5.2014 Eduskunta 
Lausunnon antaminen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä Hämeenlinnan kaupungille 2.5.2014 Hämeenlinnan kaupunki 
Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä 8.5.2014 Nurmijärven kunta/tekninen lautakunta
Mielipide Kärkölän jätteenkuljetusjärjestelmästä 15.5.2014 Päijät-Hämeen jätelautakunta 
Lausunto Rovaniemen, Ranuan ja Pellon alueen jätteenkuljetusjärjestelmästä 11.6.2014 Rovaniemen teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jäteverolain muuttamisesta 3.7.2014  Valtiovarainministeriö 
Kommentit kuuden jätealan direktiivin muuttamisesta 12.8.2014 Ympäristöministeriö 
Kommentit komission tiedonannosta kohti kiertotaloutta 14.8.2014 Ympäristöministeriö 
Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta annettavaksi laiksi sekä valtioneuvoston asetuksesta romuajoneuvoista ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 29.8.2014  Ympäristöministeriö 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 23.9.2014  Ympäristöministeriö 
Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi jätealaa koskevien valtioneuvoston asetusten muuttamisesta 31.10.2014 Ympäristöministeriö 
Lausunto Turun seutukunnan ehdotetuista jätehuoltomääräyksistä 31.10.2014 Turun seutukunnan jätelautakunta
Lausunto Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten muuttamisesta 14.11.2014  Kymen jätelautakunta
Mielipide Euran ym. yhteisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten muuttamisesta 14.11.2014  Säkylän kunta, jätelautakunta
Mielipide Pohjanmaan jätelautakunnan valmisteluvaiheessa olevista uusista jätehuoltomääräyksistä 18.11.2014 Pohjanmaan jätelautakunta 
Mielipide ehdotuksesta Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiksi 19.11.2014 Porvoon alueellinen jätelautakunta 
Lausunto ympäristöalan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta 1.12.2014 Opetushallitus
Mielipide Lapin Jätehuolto ky:n jätehuoltomääräysten luonnoksesta 3.12.2014 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
Mielipide Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräyksistä  9.12.2014 Länsi-Uudenmaan jätelautakunta
Jaa tämä sivu