• Ajankohtaista YTP:ssä

Lassila & Tikanoja: Hävikkimestari auttaa minimoimaan ravintolan ruokahävikin

Hävikkimestari-sovellus on lounasravintoloille kehitetty palvelu, jonka avulla ravintola voi vähentää ruokahävikin määrää. Ravintolatyöntekijät punnitsevat ja merkitsevät Hävikkimestari-sovellukseen syntyneen hävikin määrän ja sen käsittelytavat. Sovellus visualisoi hävikin ja auttaa selvittämään syyt sen taustalla. Hävikkimestaria on helppo käyttää ja seuranta onnistuu työn ohessa. 

Sovelluksen avulla hävikkitiedot ovat reaaliaikaisesti nähtävissä ja antavat johdolle hyvän ymmärryksen toiminnasta syntyvästä hävikistä sekä sen syistä. Ravintolan työntekijät valmennetaan kehittämään työtään hävikkitiedon avulla. Hävikkitiedon avulla ravintolan työntekijät voivat kehittää toimintaansa hävikin vähentämiseksi - Lean-johtamisfilosofian mukaisesti työtä kehitetään myös siellä, missä sitä tehdään.Toimia ruokahävikin synnyn ehkäisemiseksi

Suomi on sitoutunut YK:n ja EU:n tavoitteisiin puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Haastavan tavoitteen toteutuminen vaatii toimivat työkalut ruokahävikin seurantaan ja vähentämiseen. 

Hävikkimestarin avulla on saavutettu vaikuttavia tuloksia. Puolen vuoden pilotin aikana asiakkaan työn tuloksena ruokahävikki putosi 45 % ja asiakas vähensi merkittävästi ruokahävikistä syntyviä ympäristövaikutuksiaan sekä saavutti merkittävät kustannussäästöt - vuositasolla jopa 20 000 €.

Lassilatikanoja kuva2

Lisätietoja: 
havikkimestari@lassila-tikanoja.fi
puh. 010 309 8100

Jaa tämä sivu