• Ajankohtaista YTP:ssä

Envor Protech Oy: EPAD-teknologialla biokaasua selluteollisuuden jätelietteistä

Metsä Fibren biotuotetehdas aloittaa toimintansa vuonna 2017 Äänekoskella. Biotuotetehdas tuottaa sellua sekä ohessa myös muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, biokaasua, tuotekaasua ja rikkihappoa. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi (1,2 miljardia €), joka tulee työllistämään yli 2 500 henkilöä koko arvoketjussa Suomessa.

EcoEnergy SF Oy, jonka taustalla ovat Envor Protech Oy:n omistajatahot, on rakentanut biokaasu- ja ajoneuvopolttoaineen valmistuslaitoksen Äänekosken biotehtaan yhteyteen.

Biokaasulaitos käsittelee biotuotetehtaan jätevesilietteitä, tuottaa niistä biometaania ajoneuvopolttoaineeksi, hiilidioksidia selluprosessin tarpeisiin sekä lannoitteita ja kiinteää biopolttoainetta

Biokaasutehtaassa hyödynnetään maailman ensimmäistä biokaasuteknologiaa, jolla voidaan tehokkaasti käsitellä korkean ligniinipitoisuuden omaavia puu- ja selluteollisuuden jätevesilietteitä. EPAD-teknologia soveltuu sekä jo olemassa oleville paperi- ja sellutehtaille että uuden sukupolven biotuotetehtaille.


Envor Protech kuva

Lisätietoja:
simo.rantanen@envorprotech.fi
puh. +358 50 431 7599

 


Jaa tämä sivu