• Ajankohtaista YTP:ssä

Ympäristöalan julkaisuja

Julkaisemme verkkopalvelussamme toimialaamme koskevia YTP:n omia ja toimintaamme läheisesti liittyviä tutkielmia, selvityksiä ja oppaita.

Jätekuljetuksissa vaadittavat asiakirjat ja varusteet -muistilista. 

YTP:n julkaisema muistilista, jossa listataan tavanomaisen jätteen kuljetuksissa tarvittavat asiakirjat sekä muita jätekuljetuksissa huomioitavia asioita. Muistilista on tehty parantamaan yritysten tietoisuutta jätekuljetuksiin liittyvän lainsäädännön vaatimuksista.

0201 2017 YTP Jatekuljetuksissa vaadittavat asiakirjat muistilista
291 kt, päivitetty 10.2.2017

Jätelaki 33 §: Kunnan toissijainen vastuu jätehuollossa – tausta ja tulkinta. 

Pirjo Rytkösen oikeusnotaarin tutkielma, Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos. 2016.

Tutkielman aiheena on jätelain 33 § ja sen tulkinta. Nykyinen jätelaki tuli voimaan 1.5.2012, joten oikeuskäytäntöä kyseisen lain osalta on kertynyt vasta vähän. Kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun osalta oikeuskäytäntöä ei ole olemassa. Tämä on osaltaan johtunut siitä, että TSV-käytännöt ja niiden seuranta vaihtelevat alueittain.6 Koska TSV:n käyttöä ei ole seurattu kattavasti eikä siitä ole yleensä tehty valituskelpoisia päätöksiä, ei oikeuskäytäntökään ole voinut syntyä.

2308 2016 Jatelaki 33 § Kunnan toissijainen vastuu jatehuollossa tausta ja tulkinta
259 kt, päivitetty 10.2.2017

Vaikutusten arviointi: Jätelain yksinoikeuksien rajaaminen edistää kierrätystä ja kilpailua

YTP tilasi keväällä 2016 vaikutusten arvioinnin Ramboll Finland Oy:ltä ja Lexia Asianajotoimisto Oy:ltä hallitusohjelman mukaisesta jätelain muuttamisesta siten, että kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet rajataan asumisessa syntyviin jätteisiin. Valmistuneen arvioinnin mukaan muutos parantaa Suomen mahdollisuuksia saavuttaa asetettavat kierrätysvelvoitteet ja lisää kilpailua jätehuollossa.

1108 2016 Vaikutusten arviointi kuntien ja yksityisten toimijoiden vastuunjaon muuttamisesta yhdyskuntajatehuollossa
2.1 Mt, päivitetty 14.2.2017

Jaa tämä sivu