• Ajankohtaista YTP:ssä

Kohti Kiertotaloutta -julkilausuma

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n kutsui keväällä 2014 koolle laajan koalition pohtimaan kiertotaloutta. Koalition työn pohjalta julkistettiin samana kesänä kiertotalouden julkilausuma ja reseptivihko.

Suomi etsii uusia tapoja menestyä tulevaisuuden resurssipulasta kärsivässä maailmassa. Tarvitsemme uusia työpaikkoja, innovaatioita ja yritystoimintaa hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi. Tiedämme, minne pitäisi päästä, mutta tarvittavia askeleita ei ole vielä otettu.

Suomella on käytössä tarvittavat resurssit, suunnitelmat, teknologia, osaaminen ja taloudelliset edellytykset. Uudistukseen pitää saada mukaan kaikki osapuolet ihmisistä yrityksiin ja kunnista etujärjestöihin. Käytännön työ tulee aloittaa välittömästi.

Tätä uudistusta pohtimaan koottiin keväällä 2014 koalitio, jonka työskentelyyn osallistui yli kolmekymmentä yritysten, kansalaisjärjestöjen ja julkisen vallan edustajaa.

Työn tuloksena syntyi julkilausuma ja sitä tukeva erillinen kiertotalouden reseptikirja toimenpide-ehdotuksineen, jonka sisällön pohdintaan osallistui Suomen parhaita jätteiden ja kierrätyksen asiantuntijoita eri sektoreilta.

Käytännön askeleiksi kiertotaloutta kohti julkilausuman allekirjoittajat  määrittelivät kuusi teesiä: 

  1. Lainsäädännön ja toimeenpanon on toteutettava jätehuollon etusijajärjestystä ottaen huomioon ympäristö- ja kustannustehokkuuden.
  2. Uusiutumattomia raaka-aineita on korvattava uusiutuvilla ja kierrätettävillä raaka-aineilla sekä jätteillä ja sivuvirroilla.
  3. Rakentamisessa on oltava mahdollisuus hyödyntää alueella syntyviä sivukiviä, maamassoja ja sivuvirtoja.
  4. Julkisilla hankinnoilla on luotava kiertotalouden edelläkävijämarkkinoita ja suosittava uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa.
  5. Kierrätysmarkkinoita on edistettävä purkamalla lainsäädännön esteitä ja rajoitteita.
  6. Jätelainsäädännön toimeenpano ja valvonta on yhdenmukaistettava koko maassa.

Julkilausuma ja siihen liittyvän reseptikirja:

Kohti kiertotaloutta-askeleita Suomen menestykselle
889 kt, päivitetty 22.5.2015
Jaa tämä sivu