• Ajankohtaista YTP:ssä

Edunvalvonta

YTP kokoaa ympäristöhuollon koko arvoketjun saman edunvalvonnan sateenvarjon alle vahvistamaan alan toimintaedellytyksiä.

Vaikuttamistyö on pitkäjänteistä toimintaa jäsenten etujen ajamiseksi niin Suomessa kuin Euroopan unionissa. Työn tavoitteena on vahvistaa alan liiketoimintaedellytyksiä ja edistää markkinaehtoisuutta ja kestävää kehitystä siirryttäessä kiertotalouteen.

YTP tekee edunvalvonnassa tiivistä yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Liitto on aktiivisesti mukana alaa koskevien säädösten valmistelussa niin kansallisella kuin paikallisella tasolla.
Eurooppa-tason edunvalvontaa YTP toteuttaa pääosin alan yksityisten toimijoiden muodostaman eurooppalaisen kattojärjestön FEAD:n kautta.

Markkinaehtoinen jätehuolto on suomalaisen yrittäjän ja kuluttajan etu

Suomalainen jätehuoltojärjestelmä perustuu yksityisiin palveluihin.

Suomessa toimii ympäristösektorilla satoja toimijoita, jotka ovat huolehtineet vastuullisesti kaupan, teollisuuden ja muun elinkeinoelämän jätteen keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä jo 50 vuoden ajan.

Samat yritykset tarjoavat myös jätehuollon kuljetus- ja käsittelypalvelut kuntien ja tuottajayhteisöjen vastuulla olevalle yhdyskuntajätteelle.

Lue lisää: Toimiva jätehuolto perustuu yksityisiin markkinoihin

Hallitus haluaa edistää kierrätystä ja kilpailua myös yhdyskuntajätehuollossa

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP tervehtii ilolla Sipilän hallituksen asettamaa strategista tavoitetta tehdä Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä.

Tavoitteen toteuttaminen tulee luomaan Suomeen kestävää kasvua ja työtä. 

Kiertotalouden potentiaalin toteuttaminen edellyttää vahvaa sitoutumista markkinaehtoisiin ratkaisuihin niin tavoite- kuin toimenpidetasolla.

Lue lisää: YTP:n hallitusohjelmatavoitteet vuodelle 2015

Jaa tämä sivu