• Ajankohtaista YTP:ssä

Toimiva jätehuolto perustuu yksityisiin palveluihin ja toimiviin markkinoihin

Jätteisiin liittyy paljon uusia taloudellisen kasvun ja työllistämisen mahdollisuuksia. Tämän takia toimialalle tarvitaan toimivat markkinat hankintalakia uudistamalla, monopolioikeuksia karsimalla sekä kansalaisten valinnanvapautta lisäämällä.

Suomalainen jätehuoltojärjestelmä on aina perustunut yksityisiin palveluihin.  Suomessa toimii ympäristösektorilla satoja toimijoita, suuria ja pieniä, jotka ovat vastuullisesti huolehtineet kaupan, teollisuuden ja muun elinkeinoelämän jätteen keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä jo 50 vuoden ajan.

Kuntien vastuulla edelleen oleva jäte on erityisen merkittävää siksi, että se on yhdyskuntajätettä, jolle on asetettu EU:n tasolta kovat kierrätystavoitteet. Juuri yhdyskuntajätteen osalta Suomella on kovat haasteet. Kierrätys ei ole kehittynyt 15 vuoteen eikä tavoitteita saavuteta ilman markkinoiden avaamista, monopolioikeuksien purkamista ja valinnanvapauksien lisäämistä.

Maan hallitus on kirjannut ohjelmaansa elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja yritystoiminnan edellytyksien vahvistamistarpeen kaikessa päätöksenteossa. Lisäksi se on vahvasti korostanut toimivien markkinoiden ja vapaan kilpailun merkitystä sekä kilpailua estävän toimialakohtaisen sääntelyn purkamista.

Jätehuollon kannalta hallituksella on valmistelussa kaksi merkittävää uudistusta, jotka tukevat markkinoiden toimintaa ja purkavat kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä:

Hankintalain kokonaisuudistuksessa rajataan kuntien omistamien yhtiöiden mahdollisuutta toimia markkinoilla kaksoisroolissa eli hoitamassa lakisääteisiä tehtäviä lakiin perustuvan monopolinsa turvin ja samanaikaisesti tarjoamassa palveluita vapailla yritysmarkkinoilla. Tämä kaksoisrooli on johtanut jätehuollossa useilla alueilla kilpailuneutraliteetin vääristymiseen, minkä vuoksi kilpailu- ja kuluttajavirasto on nostanut jätehuoltosektorin erityisen tarkastelun kohteeksi.

Toinen lakiuudistus toteuttaa hallitusohjelman kirjauksen, joka mukaan kuntien yksinoikeus jätehuollossa rajataan asumisessa syntyviin jätteisiin. Tällä lain muutoksella avataan markkinoita ja helpotetaan uusien innovaatioiden kehittämistä jätehuollossa. Samalla tuetaan myös hallitusohjelman strategista tavoitetta nostaa Suomi bio- ja kiertotalouden edelläkävijämaaksi samoin kuin hallituksen tahtoa edistää kilpailua purkamalla sitä estävää toimialakohtaista sääntelyä.

 

Jaa tämä sivu